mur_
Konstbyggnadsforemal_Yster_webb
Mur_ovrigt

Övrigt

Yster Construction åtar sig olika former av uppdrag inom mark, sten och anläggningsarbeten. Detta kan t.ex. vara schaktning och anläggningsarbeten, gjutning- och stenarbeten samt mur- och putsarbeten. Våra installatörer är vana vid arbete på kyrkogårdar runt om i Sverige då vi har säkrat över 15.000st gravvårdar på över 500 kyrkogårdar.

För ytterligare information kontakta Jonas Hildingstam, 073-398 02 05, jonas@yster.se.