invetering-grav1
invetering-grav2
invetering-grav3

Inventering enligt Centrala Gravvårdskommittén – CGK

Yster Construction AB tillhandahåller tjänsten inventering av gravvårdar enligt Centrala Gravvårdskommitténs (CGK) regler ”Instruktion för provning av gravvårdar 2019".

Checklista
Kortfattat skall nedanstående punkter kontrolleras och dokumenteras:
• Okulär besiktning med vinkelmätning före belastningsprov
• Dubbkontroll av gravvårdens samtliga rörliga delar
• Belastningsprov om 35kg i brösthöjd
• Vinkelmätning efter belastningsprov
För att gravvården skall anses vara säker skall samtliga ovanstående punkter vara godkända och i samband med att vi utför kontrollen dokumenterar vi alltid förslag till åtgärder enligt Ysters Åtgärdsprogram 1 – 6.3 med Grundtuben 48mm och 76mm med fasta priser och en 25-årig Funktionsgaranti.

Kontrollerat 100.000 gravvårdar
Vi har sedan starten kontrollerat och dokumenterat över 100.000 gravvårdar enligt CGK i Norden och kan konstatera att antalet stenar som behöver åtgärdas enligt CGK skiljer sig avsevärt från fall till fall och landar i ett genomsnitt på ca 30%.

Under 2018 har vi utvecklat vår egna process inom kontroll och dokumentation genom en egenutvecklad webbaserad digital applikation i surfplattor för fältarbete där vi på ett enklare sätt kan dokumentera och följa upp gravvårdar som behöver åtgärdas åt våra beställare inom Svenska Kyrkan.

Inga tvingande förslag
Applikationen har möjlighet att importera och exportera data till olika gravsystem som används inom Svenska Kyrkan. Läs mer om vår applikation under Digital dokumentation.
Vidare kan vi med vår erfarenhet från genomförda uppdrag åt Svenska Församlingar med över 100.000 inventerade stenar komma med förslag om hur Ni kan formulera brev och svarstalonger till Gravvårdsägaren.

Våra åtgärder är alltid ett förslag till berörda gravvårdsägare och aldrig tvingande. Vi ser det som en service om man skulle vilja ha hjälp av oss.

FILM Se filmen hur en
kontroll av gravstenar går till

Yster Construction har kontrollerat och dokumenerat över 100.000 gravvårdar

4348834f-352b-4a8b-97b0-b2326f3380a3

Läs mer om våra tjänster
Inventering av gravvårdar
- läs mer här.
Säkring av gravstenar under 120 cm - läs mer här.
Säkring av gravstenar över 120 cm - läs mer här.
Säkring av kulturhistoriska stenar - läs mer här.
Digital dokumentation - läs mer här.