Gravstenssäkerhet och Entreprenad

Inventering

Yster Construction tillhandahåller tjänsten
inventering av gravvårdar enligt Centrala
Gravvårdskommittén CGK med utbildad personal. I samband med inventering dokumenterar vi förslag på åtgärder enligt Ysters Åtgärdsprogram med fasta priser och 25-årig Funktionsgaranti.

Läs mer

Digitala tjänster

Yster Construction har utvecklat en egen webbaserad applikation för dokumentation och uppföljning i samband med inventering och säkring av gravvårdar. Applikationen medger import och export till olika gravsystem inom Svenska Kyrkan.

Läs mer

FILM Inventering av gravstenar
Se filmen om hur gravstenar skall kontrolleras enligt Centrala gravvårdskommtténs (CGK) regler

Läs mer

Säkring

Yster Construction säkrar alla typer av gravvårdar enligt Centrala Gravvårdskommittén CGK med Grundtuben 48mm och 76mm. Vi har inga begränsningar i storlek på gravstenar och åtar oss uppdrag att renovera och säkra kulturhistoriska gravvårdar.

Läs mer

NYHET! Entreprenad

Yster Construction utför totalentreprenader inom renovering av kulturhistoriska kyrkogårdsmurar, renovering och nybyggnationer av trappor och andra konstbyggnadsföremål. Vidare kan vi leverera och installera alla typer av belysning inom kyrkogårdsmiljöer såsom stolparmaturer, pållare och markarmaturer.
                                Läs mer

FILM Säkring av gravstenar
Se filmen om hur vi säkrar gravstenar enligt Centrala Gravvårdskommitténs (CGK) med Grundtuben 48mm

Läs mer

150 referensförsamlingar
Yster Construction är exklusiv återförsäljare av Grundtuben i Norden och vi tillhandahåller samtliga tjänster ”från inventering till säker sten”. Vi har sedan starten säkrat över 25.000 gravvårdar med Grundtuben och har 150 referensförsamlingar i Norden.

Läs mer