Digital dokumentation

Yster Construction har utvecklat en egen webbaserad digital applikation för dokumentation och uppföljning av inventering och säkring av gravvårdar. Applikationen täcker hela processen ”från inventering till säker sten” och kan användas i såväl surfplattor på fältet som datorer på kontoret.

Ingår både inventering och säkring
I ett normalt uppdrag som innefattar såväl inventering som säkring av gravvårdar enligt Centrala Gravvårdskommitténs (CGK) krav arbetar vi i applikationen enligt följande arbetsgång;

• Import av data från olika gravsystem innehållande Församling,
Kyrkogård, Kvarter, Gravstensnummer och Namn på gravsatta
• Inventering och dokumentation i fält med Ysters Åtgärdsprogram för gravvårdar som inte uppfyller CGK:s krav
• GPS positionering av samtliga gravstenar
• Möjlighet till fotodokumentation med automatisk bildnamngivning
• Utskrifter av specifikationer innehållande antal inventerade stenar, antal stenar för åtgärder, beställda respektive åtgärdade stenar mm
• I samband med installationer dokumenteras alltid exakt vilka åtgärder som har utförts på respektive gravsten
• Upprättande av fakturaunderlag till kunder
• Export av data för återimport till olika gravsystem inom Svenska Kyrkan

Digital app underlättar arbetet
Ysters digitala applikation för dokumentation och uppföljning av gravstenar underlättar arbetet i hela processen och är ett mycket tidsbesparande verktyg och kvalitetssäkrar alla steg.

digital-dokumentation
Klicka på bilden nedan för att komma till inventeringsmallen.

Läs mer om våra tjänster
Inventering av gravvårdar
- läs mer här.
Säkring av gravstenar under 120 cm - läs mer här.
Säkring av gravstenar över 120 cm - läs mer här.
Säkring av kulturhistoriska stenar - läs mer här.
Digital dokumentation - läs mer här.