Säkring av kulturhistoriska gravstenar

Yster Construction följer CGK:s ”Montering och provning av gravvårdar 2019".

Vi har säkrat över 15.000 gravvårdar med Grundtuben i Norden där gravvården inte klarar kraven enligt CGK.

Yster Construction har i ett flertal uppdrag renoverat och säkrat större gravvårdar av kulturhistoriskt värde. Detta har vi gjort baserat på CGK:s krav avseende säkerhet men även estetiska aspekter och kulturvård.

Beständig grundläggning
I uppdragen har vi använt oss av tekniken med Grundtuben i olika dimensioner som fungerar mycket väl till all typ av grundläggning och är beständig över tid.

Uppdragen innefattar olika delmoment som;
• Säkring av socklar och livstenar i marken med Grundtuben
• Riktning och säkring av sarger och sidostenar
• Olika former av stenarbeten

Bygger på rörliga delar
I samband med säkring av gravvårdar med Grundtuben avlägsnar vi alltid eventuella gamla gjutningar tekniken fungerar mycket bra även om marken innehåller större stenar eller dyligt.

Det är vår uppfattning att en helt fast lösning genom gjutning eller liknande inte klarar sig över tid då marken tjälar och socklar släpper från betongen. Vår lösning med Grundtuben bygger på rörliga delar vilket medför att såväl socklar som livstenar kan röra sig när marken tjälar och är en beständig lösning över tid. Vi lämnar alltid en 25-årig Funktionsgaranti på våra installationer.

kultur-gravsten
kultur-gravsten-bygge
kultursten

Läs mer om våra tjänster
Inventering av gravvårdar
- läs mer här.
Säkring av gravstenar under 120 cm - läs mer här.
Säkring av gravstenar över 120 cm - läs mer här.
Säkring av kulturhistoriska stenar - läs mer här.
Digital dokumentation - läs mer här.