IMG_7309
Mur_fixad_webb

Murar

Yster Construction utför på totalentreprenad renoveringsarbeten på kulturhistoriska kyrkogårdsmurar. Arbeten utförs i linje med Länsstyrelsers beslut och Kulturmiljölagens (1988:950) grundläggande bestämmelser.

Som referenser kan vi lämna uppdrag åt Solna Församling, Folkungabygdens Pastorat samt kommande uppdrag åt Vårfruberga-Härads Församling där en 90m lång borggårdsmur skall renoveras och arbetet kommer att följa Riksantikvarieämbetets riktlinjer och kontroller då denna mur är föremål för fornlämningar från medeltiden.

För ytterligare information kontakta Jonas Hildingstam, 073-398 02 05, jonas@yster.se.