Mur före och efter
Mur före och efter2

Murar

Yster Construction utför på totalentreprenad renoveringsarbeten på kulturhistoriska kyrkogårdsmurar. Arbeten utförs i linje med Länsstyrelsers beslut och Kulturmiljölagens (1988:950) grundläggande bestämmelser.

Som referenser kan vi lämna uppdrag åt bl a Eskilstuna Pastorat, Gästrikekustens Pastorat samt uppdrag åt Vårfruberga-Härads Församling där en 180m lång borggårdsmur renoverats och arbetet har följt Riksantikvarieämbetets riktlinjer och kontroller då denna mur är föremål för fornlämningar från medeltiden.

För ytterligare information kontakta Jonas Hildingstam, 073-398 02 05, jonas@yster.se.