centrala-gravvardskommiten

Centrala Gravvårdskommittén – CGK

Yster Construction arbetar alltid utifrån gällande regler och krav upprättade av Centrala Gravvårdskommittén avseende kontroll och provning av gravvårdar samt installationer och säkring av gravvårdar.

Vår leverantör Grundtuben AB har utfört prover på Grundtuben och skickat in erforderlig dokumentation till CGK som visar att Grundtuben uppfyller samtliga krav.

Yster Construction AB lämnar alltid en 25-årig Funktionsgaranti på material och installationer.

Följande dokument gäller från och med 1 februari 2019:

• Instruktion för provning av gravvårdar – klicka här

• Montering och provning av gravvårdar – klicka här

• Huvudmannens och stenfirmans ansvar vid montering – klicka här

4348834f-352b-4a8b-97b0-b2326f3380a3
centrala-gravvardskommiten2

Yster Construction lämnar alltid en 25-årig Funktionsgaranti på material och installationer.