gravsten-over-120-borr
gravsten-over-120-hal
gravsten-over-120-grus

Säkring av gravstenar över 120 cm

Yster Construction följer CGK:s ”Montering och provning av gravvårdar 2019”.

Vi har säkrat över 15.000 gravvårdar med Grundtuben i Norden där gravvården inte klarar kraven enligt CGK.

Fasta priser och 25-årig garanti
I samband med inventering av gravstenar dokumenterar vi alltid förslag till åtgärder enligt Ysters Åtgärdsprogram med fasta priser och vi lämnar en 25-årig Funktionsgaranti.

Vårt åtgärdsprogram
Ysters Åtgärdsprogram 6.0 -6.3 med Grundtuben 76mm för gravvårdar över 120cm (max bredd eller höjd);
6.0 Omdubbning av sockel och/eller rörliga delar med rostfria dubbar
6.1 Sockelförankring med 1st Grundtuben 76mm
6.2 Sockelförankring med 1st Grundtuben 76mm + 1 omdubbning
6.3 Sockelförankring med 2st Grundtuben 76mm + 1 omdubbning

I samband med säkring av gravvårdar med Grundtuben avlägsnar vi alltid eventuella gamla gjutningar tekniken fungerar mycket bra även om marken innehåller större stenar eller dyligt

Säker förankring
Med hjälp av Grundtuben 76mm får vi såväl en säker förankring i sidled och hindrar även gravvården från framtida sättningar då kapaciteten hos Grundtuben är betydligt högre än stenens egentyngd. Efter installation syns inga ingrepp i stenarna utan är dolt under socklar och eller livstenar.

Rörliga delar
Det är vår uppfattning att en helt fast lösning genom gjutning eller liknande inte klarar sig över tid då marken tjälar och socklar släpper från betongen. Vår lösning med Grundtuben bygger på rörliga delar vilket medför att såväl socklar som livstenar kan röra sig när marken tjälar och är en beständig lösning över tid.
Vi lämnar alltid en 25-årig Funktionsgaranti på våra installationer.

Läs mer om våra tjänster
Inventering av gravvårdar
- läs mer här.
Säkring av gravstenar under 120 cm - läs mer här.
Säkring av gravstenar över 120 cm - läs mer här.
Säkring av kulturhistoriska stenar - läs mer här.
Digital dokumentation - läs mer här.