Belysning_ny3

Belysning

Yster Construction utför på installationer av belysning i kyrkogårdsmiljö såsom stolparmaturer, pållare och markarmaturer. Grundläggning sker med hjälp av Grundtuben där kanalisation sker genom Grundtuben för snabb och säker installation. Vi tillhandahåller samtligt underlag såsom ritningar och beskrivningar för ansökningar till Länsstyrelser.

Tillsammans med vår samarbetspartner, Scan Interlight AB tillhandahåller vi den senaste tekniken inom belysning med LED-teknik.

För ytterligare information kontakta Erik Dahlén, 073-717 77 73, erik@yster.se.

Klicka här för att läsa mer.