sakring-av-gravsten1
sakring-av-gravsten2
sakring-av-gravsten3

Säkring av gravstenar under 120 cm

Yster Construction AB följer Centrala Gravvårdskommitténs (CGK) ”Montering och provning av gravvårdar 2019".

Vi har säkrat över 15.000 gravvårdar med Grundtuben i Norden där gravvården inte klarar kraven enligt CGK.

Fasta priser och 25-årig garanti
I samband med inventering av gravstenar dokumenterar vi alltid förslag till åtgärder enligt Ysters Åtgärdsprogram med fasta priser och vi lämnar en 25-årig Funktionsgaranti.
Ysters Åtgärdsprogram 1-5 med Grundtuben 48mm för gravvårdar under 120cm (max bredd eller höjd);

1. Omdubbning av sockel och/eller rörliga delar med rostfria dubbar
2. Sockelförankring med 1st Grundtuben 48mm
3. Sockelförankring med 1st Grundtuben 48mm + 1 omdubbning
4. Sockelförankring med 2st Grundtuben 48mm
5. Sockelförankring med 2st Grundtuben 48mm + 1 omdubbning

Avlägsnar gamla gjutningar
I samband med säkring av gravvårdar med Grundtuben avlägsnar vi alltid eventuella gamla gjutningar tekniken fungerar mycket bra även om marken innehåller större stenar eller dyligt.

Det är vår uppfattning att en helt fast lösning genom gjutning eller liknande inte klarar sig över tid då marken tjälar och socklar släpper från betongen. Vår lösning med Grundtuben bygger på rörliga delar vilket medför att såväl socklar som livstenar kan röra sig när marken tjälar och är en beständig lösning över tid. Vi lämnar alltid en 25-årig Funktionsgaranti på våra installationer.

Läs mer om våra tjänster
Inventering av gravvårdar
- läs mer här.
Säkring av gravstenar under 120 cm - läs mer här.
Säkring av gravstenar över 120 cm - läs mer här.
Säkring av kulturhistoriska stenar - läs mer här.
Digital dokumentation - läs mer här.

FILM Så fungerar Grundtuben
– här kan du se filmen

Med Grundtuben kan du säkra både lägre och högre gravvårdar.

Grundtuben

Grundtubens konstruktion.